ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Мисия и визия

Мисия на ДГ

Да спечелим любовта на всяко дете.Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност.Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие основано на получени знания и умения.

Визия на ДГ

Утвърждаване на ДГ Синчец, кв. Банево като желано и любимо място на децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на предметите. Утвърждаване на ДГ като среда за културна и възпитателно– образователна дейност, център на творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

Прикачени документи

СТРАТЕГИЯ.pdf