ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Безопасност на движението по пътищата

От 26 до 28.10.2020г. в детска градина "Синчец" се проведоха дни на безопасното движение по пътещата във всички групи.

Има създадена площадка по БДП  в двора на ДГ.  Ежедневно се работи по БДП с мероприятия  и занимания.