ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Обществен съвет

 

През 2016 е създаден обществен съвет в ДГ Синчец, кв. Банево на основата на избор от страна на родителската общност:

-         Председател : Румен Булгурджис

-         Секретар : Радослава Русева

-         Членове : Десислава Овчарова , Теодора Димитрова , Йорданка Ананиева – зам. кмет на община Бургас – представител на финансиращия орган.