ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Обществен съвет

 

През 2016 е създаден Обществен съвет в ДГ Синчец, кв. Банево на основата на избор от страна на родителската общност:

-         Председател : Румен Булгурджис

-         Секретар : Радослава Русева

-         Членове : Десислава Овчарова , Теодора Димитрова , Йорданка Ананиева – зам. кмет на община Бургас – представител на финансиращия орган.

През 2020г. Обществения съвет към ДГ Синчец е променен на основата на избор от страна на родителската общност.

-  Председател : Бояна Паскалева

- Секретар : Марияна Ганчева

- Членове : 1. Силвена Костадинова

                   2. Мариела Димитрова

                   3. Йорданка Ананиева - представител на финансиращия орган.

На 08.10.2020г. се проведе първото съвещание на Обществения съвет за 2020- 21г.