ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Обществен съвет

 

Обществен съвет към Детска градина  "Синчец", кв. Банево е създаден през 2016 г. съгласно чл.265, ал. 1 от ЗПУО.

На учредително събрание бяха избрани следните членове :

Членове на Обществения съвет :

1. Изабела Танева

2. Теодора Желязкова

3. Настенка Ненова- представител на финансиращия орган.

 За председател на Обществения съвет бе избрана Славена Костадинова.