ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Материална база

Има четири групи ,

светли занимални, спални и  модерна кухня. 

Площадки за игра- 4 броя.

Футболно игрище. 

Занималня на открито.

Площадка по БДП.