ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

Бюджет

 На 28.01.2020г се състоя представяне на отчета за касово изпълнение на бюджет 2019г.

Прикачени документи

ДГ СИНЧЕЦ_КВ.БАНЕВО_НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2024-1.pdf
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ -31.12.2023-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ_БАНЕВО_КАСОВ ОТЧЕТ_30.9.2023.xls
ДГ СИНЧЕЦ_БАНЕВО_КАСОВ ОТЧЕТ_30.6.2023.xls
ДГ СИНЧЕЦ-БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА-31.03.2023.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.12.2022-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.12.2022-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.xls
ДГ СИНЧЕЦ- БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.6.2022-ЕС.xls
ДГ СИНЧЕЦ- БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.6.2022-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.12.2021-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 31.12.2021-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2021-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2021-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ. БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ. БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ. БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.03.2021-бюджет.xls
ДГ СИНЧЕЦ -КВ.БАНЕВО - ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 31.03.2021-ОП НОИР.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.9.2020-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (2).xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.9.2020-БЮДЖЕТ (2).xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2020-ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 30.6.2020-БЮДЖЕТ.xls
ДГ СИНЧЕЦ-КВ.БАНЕВО - КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019.pdf
ДГ СИНЧЕЦ-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 3 ТО ТРИМЕСЕЧИЕ.pdf
ДГ СИНЧЕЦ-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 2 РО ТРИМЕСЕЧИЕ.pdf
ДГ СИНЧЕЦ-ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ.pdf