ДГ Синчец
Детска градина в град Бургас, кв. Банево

I гр. "Приказна съкровищница"

II гр. "Във вълшебния свят на приказките"

IV гр. "Чудна работилничка на доброто"